תפריט

 • English

 2017

 1. הטלת עיצום כספי בגין ביצוע טיסות מבלי שלמטוס תהיה תעודת כושר טיסה בתוקף - 7.6.17
 2. הטלת עיצום כספי בגין ביצוע טיסות מבלי שלמטוס תהיה תעודת כושר טיסה בתוקף - 7.6.17
 3. הטלת עיצום כספי בגין ביצוע טיסות מבלי שלמטוס תהיה תעודת כושר טיסה בתוקף - 7.6.17
 4. הטלת עיצום כספי בגין ביצוע טיסות מבלי שלמטוס תהיה תעודת כושר טיסה בתוקף - 7.6.17
 5. הטלת עיצום כספי בגין אישור טיסות יחיד למתלמד ללא חתימה ברישיונו - 28.05.2017
 6. הטלת עיצום כספי בגין חתימה על תעודת אחזקה ושיחרור ללא הפנייה מתאימה - 21.05.2017
 7. הטלת עיצום כספי בגין אי שמירת גובה נתיב עוקף נתב"ג - 10.05.2017
 8. הטלת עיצום כספי בגין נחיתה בשטח הפעלה בניגוד למירשה הטיסה - 10.05.2017
 9. החלטה על התליית רישיון מדריך ודרישה לתשלום עיצום כספי 09718817
 10. הטלת עיצום כספי בגין ביצוע פעולות בדק שלא במסגרת מכון בדק - 02.04.2017
 11. התליית רישיון טייס בגין טיסה ביודעין ללא תעודה רפואית תקפה - 29.03.2017
 12. התליית רישיון בגין טיסה ללא מבחן רמה תקופתי בתוקף - 12.03.2017
 13. התליית רישיון טייס בגין כישורים לקויים בטיסה בהקפה - 09.03.2017
 14. הטלת עיצום כספי בגין ביצוע טיסות הדרכה ללא מבחן רמה בתוקף - 06.03.2017
 15. התליית רישיון של טייס בשל הפעלת כלי טיס שאינו במצב כשיר לטיסה - 22.02.2017
 16. הטלת עיצום כספי בגין אישור טיסות יחיד למתלמד ללא חתימה ברישיונו -  22.2.2017
 17. הגבלת רישיון טייס בגין כישורים לקויים בנחיתה בשטח הפעלה - 06.02.2017

 2016

 1. הטלת עיצום כספי בגין הפעלת כלי טיס במרחב צבאי ללא קבלת אישור – 28.12.2016
 2. החלטה לגבי העתקה במבחן עיוני - 14.12.2016
 3. התליית רישיון מדר"ט בגין חוסר מיומנות וכישורים לקויים - 16.11.2016  
 4. התליית רישיון של טייס אל על בגין הטסת נוסעים ללא מקומות ישיבה בטיסה לבנקוק – 06.10.2016
 5. הטלת עיצום כספי בגין טיסה ללא מבחן רמה בתוקף והחלטה בגין כישורי ניווט לקויים – 29.08.2016.
 6. הטלת עיצום כספי בגין נחיתה בסמוך לשטח מאוכלס ללא בדיקה מוקדמת – 18.07.2016
 7. הטלת עיצום כספי בשל נחיתה במנחת בארי ללא אישור מפעיל - 06.07.2016
 8. הטלת עיצום כספי בגין הפעלת כלי טיס בכטר"ם בתנאי מז"א שאינם את ביצוע הטיסה כולה בכטר"ם - 26.06.2016
  הודעה על הגשת ערעור
 9. הטלת עיצום כספי בגין אישור לביצוע טיסת יחיד לחניך ללא רישיון מתלמד בתוקף - 24.05.2016
 10. החלטה לגבי הסעה בשדה דב בניגוד להנחיות הפקח – 18.04.2016
 11. החלטה בגין טיסה ללא מבחן רמה בתוקף - 27.03.2016
 12. הטלת עיצום כספי בגין אישור לביצוע טיסות יחיד לחניך ללא רישיון מתלמד בתוקף – פברואר 2016
 13. החלטה לגבי ביצוע הדרכה ללא רישיון מדר"ט תקף וביצוע טיסות ללא מבחני רמה בתוקף - 26.01.2016
 14. החלטה בגין כישורים לקויים בנחיתה בשטח הפעלה – 26.01.2016
 15. הטלת עיצום כספי בגין המראה ונחיתה בשטח הפעלה ללא קבלת אישור כנדרש – 26.01.2016
 16. הטלת עיצום כספי בגין אי תשלום אגרה – 18.01.2016

 

 


 

2015

 1. הטלת עיצום כספי בגין סטייה ממרשה טיסה שלא במצב חירום - 20.12.2015
 2. הטלת עיצום כספי בגין טיסה ללא תעודה רפואית תקפה - 20.12.2015
 3. הטלת עיצום כספי בגין ביצוע טיסות ללא רישום ביומן מסע - 16.11.2016
 4. הטלת עיצום כספי בגין הפעלת כלי טיס שאינו כשיר לטיסה – 02.11.2015
 5. עיצום כספי בגין אישור טיסות סולו לחניך ללא רישיון מתלמד בתוקף - 10.09.2015
 6. עיצום כספי בגין ביצוע פעולות בדק ללא רישיון מתאים - 10.09.2015
 7. התליית רישיון טכבכ"ט בגין הפגנת כישורים ליקוייים וחוסר ידע בעת ביצוע מבחן - 09.09.2015
 8. הטלת עיצום כספי בגין ביצוע פעולת בדק בכלי טיס על ידי מי שאינו מורשה – 06.08.2015
 9. הטלת עיצום כספי בגין חריגות ממגבלות זמן טיסה - 12.07.2015
 10. התליית הגדר חקלאי ברישיון טיס בגין פגיעות חוזרות בעצמים על הקרקע - 28.05.2015
 11. עיצום כספי בגין חריגה ממגבלת זמן טיסה - 20.05.2015
 12. החלטה לגבי טיסות חוזרות ללא צ'ק שדה דב - 17.05.2015
 13. החלטה לגבי ירידה מהמסלול בעת נחיתה - 4.03.2015
 14. עיצום כספי בגין נחיתה במנחת ללא תיאום מראש - 1.02.2015
 15. החלטה לגבי טיסה עם מד דלק תקול – 4.01.15
 16. הטלת עיצום כספי בגין חריגות ממגבלות זמן טיסה - 10.9.14
 17. הטלת עיצום כספי בגין חריגות ממגבלות זמן טיסה - 10.9.14 ו- 5.11.14
 18. הטלת עיצום כספי בגין חריגות ממגבלות זמן טיסה - 5.11.14
 19. עיצום כספי על חברת אל-על בגין הפרת סיפי רעש – נובמבר 2014
 20. כניסה בכיוון הפוך להקפה של שדה דב

 

 

 

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.