לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

פריטים לא מאושרים לשימוש: 04/2012

מקור  המידע:

FAA

UNAPPROVED PARTS NOTIFICATION

AFFECTED PRODUCTS:

Airplane Seat Belt Extenders Model A for use on commercial aircraft, produced by Travelon located in China, and sold by Think Big Products, LLC (d/b/a LivingXL, Casual Male) from September 2011 to November 7, 2011, via their online website.

 

המלצות רת"א:
התייחסות ונקיטת הפעולות המומלצות במסמך.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.