תפריט

  • English

משרד התחבורה - רת"א

  1. דו"ח שנתי - מגזר ההובלה האווירית של נוסעים לישראל וממנה, אוגוסט 2016
  2. נתיבי האיחוד האירופי - דצמבר 2015
  3. ניתוח השפעות מדיניות "שמים פתוחים" על תעריפי הטיסות
  4. ענף ההובלה האווירית הגלובלי - היבטים כלכליים - דו"ח שנתי 2013
  5. חלק השוק של המובילים הישראלים, שנת 2011 מול שנת 2005
  6. מובילים אוויריים - רווחיות, הסדרה והשלכות יישום הליברליזציה 2000-2010
  7. הפעלת טיסות נוסעים סדירות בקווים בינ''ל - השוואות בינ''ל - ינואר 2007
  8. הפרטת נמל תעופה בעולם - דצמבר 2004
  9. המלצות הוועדה לבחינת סוגיית "השמים הפתוחים" - אפריל 2007

גופי מחקר

הדעות והעמדות המובאות במסמכים הן של הכותבים ואינן משקפות את דעת ועמדת רשות התעופה האזרחית בנושא.

1. אוניברסיטת בן גוריון - Human Factors Engineering - Literature Survey - October 2011
                                    Human Factors Engineering - Literature Survey Presentation  

2. מוסד שמואל נאמן - Green Aviation - Literature Survey - December 2011
                               Green Aviation - Literature Survey Presentation 

3. מוסד הטכניון למו"פ -  Air Traffic Management - Literature Survey - May 2012  
                                 Air Traffic Management - Literature Survey Presentation  

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.