תפריט

 • English

משרד התחבורה - רת"א

 1. ענף ההובלה האווירית הגלובלי - היבטים כלכליים - אפריל 2017
 2. דו"ח שנתי - מגזר ההובלה האווירית של נוסעים לישראל וממנה, אוגוסט 2016
 3. נתיבי האיחוד האירופי - דצמבר 2015
 4. ניתוח השפעות מדיניות "שמים פתוחים" על תעריפי הטיסות
 5. ענף ההובלה האווירית הגלובלי - היבטים כלכליים - דו"ח שנתי 2013
 6. חלק השוק של המובילים הישראלים, שנת 2011 מול שנת 2005
 7. מובילים אוויריים - רווחיות, הסדרה והשלכות יישום הליברליזציה 2000-2010
 8. הפעלת טיסות נוסעים סדירות בקווים בינ''ל - השוואות בינ''ל - ינואר 2007
 9. הפרטת נמל תעופה בעולם - דצמבר 2004
 10. המלצות הוועדה לבחינת סוגיית "השמים הפתוחים" - אפריל 2007גופי מחקר

הדעות והעמדות המובאות במסמכים הן של הכותבים ואינן משקפות את דעת ועמדת רשות התעופה האזרחית בנושא.

1. אוניברסיטת בן גוריון - Human Factors Engineering - Literature Survey - October 2011
                                    Human Factors Engineering - Literature Survey Presentation  

2. מוסד שמואל נאמן - Green Aviation - Literature Survey - December 2011
                               Green Aviation - Literature Survey Presentation 

3. מוסד הטכניון למו"פ -  Air Traffic Management - Literature Survey - May 2012  
                                 Air Traffic Management - Literature Survey Presentation  

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.