תפריט

 • English

 

 1. היתרי הפעלה לחברות תעופה זרות וישראליות - קיץ 2017
 2. היצע טיסות הנוסעים לישראל וממנה - עונת קיץ 2017
 3. היצע טיסות הנוסעים הסדירות לישראל וממנה - עונת חורף 2016/2017
 4. היתרי הפעלה טיסות סדירות קיץ 2016
 5. היצע טיסות הנוסעים הסדירות לישראל וממנה במהלך עונת קיץ 2016
 6. מגזר ההובלה האווירית של נוסעים לישראל וממנה- צד הביקוש, צד ההיצע ורמת התחרות בין חברות התעופה, דו"ח שנתי, מאי 2015
 7. היצע טיסות הנוסעים הסדירות לישראל וממנה - עונת קיץ 2015
 8. הצע טיסות הנוסעים בנתיבי האיחוד האירופי והשפעות הסכם ה"שמים הפתוחים" על היצע הטיסות
 9. היצע טיסות הנוסעים הסדירות לישראל וממנה - עונת חורף 2014/15
 10. היצע טיסות הנוסעים הסדירות לישראל וממנה קיץ 2014
 11. היצע טיסות הנוסעים הסדירות לישראל וממנה - עונת חורף 2013/2014
 12. היתרי הפעלה לטיסות סדירות - חורף 2013/2014
 13. היתרי הפעלה לטיסות סדירות - קיץ 2013
 14. היצע טיסות הנוסעים הסדירות לישראל וממנה - עונת קיץ 2013
 15. היצע טיסות הנוסעים הסדירות לישראל וממנה - עונת חורף 2012/13
 16. היצע טיסות הנוסעים הסדירות לישראל וממנה - עונת קיץ 2012, מאי 2012
 17. היצע טיסות הנוסעים הסדירות לישראל וממנה במהלך עונת חורף 2011/2012
 18. היצע הטיסות הסדירות לישראל וממנה לעונת קיץ 2011, אפריל 2011
 19. היצע טיסות הנוסעים הסדירות לישראל וממנה - עונת חורף 2010/2011
 20. דו"ח בנושא היצע הטיסות הסדירות לישראל וממנה במהלך קיץ 2010
 21. היצע הטיסות הסדירות במהלך עונת חורף 2015/16

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.