• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
עמוד הבית חקיקה, אכיפה ופרסומים תקנות, צווים וכללים רשות שדות התעופה - תקנות,כללים וצווים
רשות שדות התעופה - תקנות,כללים וצווים PDF הדפסה דוא

858 - תקנות רשות שדות התעופה (אגרות), תשנ"א – 1991

870 - תקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים), תשנ"ה – 1994

873- תקנות רשות שדות התעופה (קבלת החלטות המועצה במשאל), תש"ם – 1980

875 - כללי רשות שדות התעופה (הובלת משגורי יבוא ממסוף המטענים בנמל התעופה בן-גוריון), תשמ"ח – 1988

882 - כללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים באוטובוסים זעירים מנמל התעופה בן-גוריון), תשנ"ו – 1996

882/2 - כללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים במוניות ממסוף המעבר היבשתי ברפיח), תשמ"ד – 1984

885 - כללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים במוניות מנמל התעופה בן-גוריון), תשמ"ג – 1983

891 - כללי רשות שדות התעופה (העמדת רכב וחנייתו בנמל התעופה בן-גוריון), תשמ"ב – 1982

895 - כללי רשות שדות התעופה (העמדת רכב וחנייתו בשדות התעופה), תשמ"ד – 1984

899 - כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים), תשמ"ג – 1983

912 - כללי רשות שדות התעופה (פריקת כלי טיס וטעינתם), תשמ"ח – 1988

920 - כללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר במסופי המעבר היבשתיים), תשמ"ו – 1985

932 - כללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר בשדות תעופה), תשמ"ד – 1984

944 - כללי רשות שדות התעופה (תנועה בשטח המבצעי בנמל התעופה בן-גוריון), תשמ"ד – 1984

952 - צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז (תל אביב)), תש"ן – 1989

954 - צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה), תש"ן – 1989

עדכון אחרון בוצע ביום שלישי, 31 ינואר 2012 17:27