תפריט

  • English
 
    
אגרות רישוי חברות תשלום שובר אגרה  

הערות:

* תשלום שובר אגרה - תשלום זה מאפשר, באמצעות האינטרנט, לשלם את האגרה הרלוונטית. שלב זה אפשרי רק לאלו המחזיקים במספר שובר אגרה.

למדריך המלא לביצוע הנפקת שובר ותשלום אגרה - icon מדריך למשתמש בשרת התשלומים של רת"א

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.