• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
פמת PDF הדפסה דוא

פרסום מידע תעופתי פנים ארציפמ''ת ) כולל מידע, כללים והוראות לביצוע טיסות אזרחיות במרחב האוירי של מדינת ישראל וכן מידע אודות שרותי התעבורה האוירית האזרחית (פקוח טיסה, בקרה מרחבית, מודיעין טיס וכו'.

לנוחיותכם, ניתן להתעדכן בפמ"ת גם באמצעות feed-imageRSS.

 

1 דברי הסבר
2 עדכונים
3 תוספות
4 פרק א' - כללי
5 פרק ב' - טיסות
6 פרק ג' - נוהלי חרום
7 פרק ד' - שדות תעופה
8 פרק ה' - מנחתים
9 פרק ו' - משטחי נחיתה למסוקים 
10 ATS ROUTES