לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים
מספר הפטור שם המפעיל  נושא הפטור
  110-16 התעשייה האווירית לישראל בע"מ פטור מהוראת תקנה 119(ב)(1) לתקנות הטיס (נוהלי תיעוד כלי טיס וחליהם), התשל"ז-1977

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.