לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים
מספר הפטור שם המפעיל  נושא הפטור
50-12 תעשייה אווירית פטור מתקנה 3(א) לתקנות הטיס (רעש כלי טיס), התשל"ז-1977
49-12 תעשייה אווירית פטור מתקנה 33(א)(3)יא לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"א-1981
32-11 תעשייה אווירית פטור מתקנה 3(א)לתקנות הטיס (רעש כלי טיס), התשל"ז-1977

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.