לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

 

מספר הפטור שם המפעיל  נושא הפטור

  179-15

רשות שדות התעופה פטור מהוראות תקנה 15(ב)(3)(ד), 15(ד)(1), 15(ה)(1) לתקנות הטיס (בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות התעופה), התשנ"ב-1992

  178-15  

רשות שדות התעופה פטור מהוראות תקנה 22(ד)(1) לתקנות הטיס (בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות התעופה), התשנ"ב-1992
173-15 חברת מגידו תעופה בע"מ פטור מתקנה 15(א) לתקנות הטיס (מנחתים), התשל"ה-1975
5-14 רשות שדות התעופה פטור מתקנה 15 תת סעיף (ב)3(ד) לתקנות הטיס (בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות התעופה), התשנ"ב-1992
7-13 עודד רייסמן פטור מתקנה 18 לתקנות מנחתים, התשל"ה-1975
3-12 רשות שדות התעופה פטור מתקנה 15 תת סעיף (ב)3(ד) לתקנות הטיס (בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות התעופה), התשנ"ב-1992
63-12 חברת כימ-ניר בע"מ פטור מתקנות 15, 17, 19 ו-20 לתקנות המנחתים, התשל"ה-1975

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.