לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • English
FormDirectivesDescriptionNumber
Download Download טיפול בבקשה לפטור מהוראות מחייבות לפי דיני הטיס 4.0.007
  Download נוהל טיפול במסמכי ICAO 4.0.009
  Download נוהל טיפול בהוראות זרות המאומצות בחקיקה ישראלית 4.0.011
  Download טיפול ב- Deficiencies של ה- EANPG 4.0.013
  Download נוהל אצילת סמכויות המנהל 4.0.017

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.