תפריט

  • English

רשות התעופה האזרחית היא רשות סטטוטורית במשרד התחבורה, שהוקמה בתאריך ה- 13 במאי 2005, בהתאם לחוק רשות התעופה האזרחית, התשס"ה- 2005. רשות התעופה האזרחית החליפה את מינהל התעופה האזרחית, שפעל כאגף במשרד התחבורה עד להקמת הרשות. במהלך חודש מרץ 2009 הרשות הפכה ליחידת סמך במשרד התחבורה.

 


 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.