לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

עלון מידע:  24/2010

מקור עלון המידעwww.faa.gov/mechanics

המלצות רת"א: Maintenance Advisory Circulars

התייחסות ונקיטת הפעולות המומלצות במסמך.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.