לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

אמנת שיקגו וצרופות:

1. אמנת תעופה אזרחית בין לאומית (אמנת שיקגו)

2. צרופה A לנספח 1 לאמנה לפי תקנה 21ד לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981

3. פרק 5 לכרך II לנספח 10 לאמנה לפי תקנה 26א לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

 


הודעות על שינויים בהוראות הטכניות לחומרים מסוכנים לפי סעיף 74(ח) לחוק הטיס:

1. החלטה מיום 01.04.2016

2. החלטה מיום 05.04.2013

3. החלטה מיום 12.02.2013

4. החלטה מיום 01.11.2012

5. החלטה מיום 30.03.2012

6. החלטה מיום 26.04.2011

 

מפת אזורים בארץ לפי צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מירבי לטיסות פנים ארציות):

ב - 12 באוגוסט 2010 פורסם צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לטיסות פנים ארציות), התש"ע - 2010. לקישור למפה המופקדת לעיון הציבור במשרדי רת"א, בה מסומנים "אזור הצפון" ו- "אזור הדרום" כהגדרתם בצו זה, לחצו כאן: מפת אזור הצפון ואזור הדרום.הודעות על כללי כושר אווירי לפי תקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם):

פרק S לתקנות הבריטיות לאווירונים זעירים

הודעה על הפקדת "התקן המוסכם" לעיון הציבור במשרדי רשות התעופה האזרחית

 

 

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.