תפריט

 • English

שנת 2017

 1. סטטוס ביצוע המלצות דו"חות החוקר הראשי למנהל רת"א - מרץ 2017
 2. אלון בטיחותא מס' 5 לרבעון ראשון 2017
 3. סיכום בטיחות ראשוני לשנת 2016

 


 


שנת 2016

 1. סטטוס ביצוע המלצות דו"חות החוקר הראשי למנהל רת"א - אוקטובר 2016
 2. חוברת סיכום בטיחות 2015
  מצורף בזה קובץ של תמונת הבטיחות 2015.
  הפרסום התעכב ביחס למועד ההפצה בשנים קודמות משתי סיבות עיקריות והן: המתנה לפרסומים מהעולם ועיצוב חדש וידידותי יותר לחוברת.

  בחוברת חלו שיפורים הבאים:

  א.         הוספת תרשימים רב- שנתיים (לראשונה נאגר במדנ"א מידע של 4 שנים).

  ב.         הצגת פירוט מהות וסיבת האירוע ברמת ניתוח שנייה ושלישית.

  ג.          הצגת מידע בטיחותי מהעולם בצורה נרחבת.

  נדגיש שהסיכום הולך מהכלל (תקציר מנהלים ונתונים עיקריים) לפרט (שער 3 לפי תחומי טיסה/תעופה).
  שער 4 מתאר את עיקרי פעילות רת"א תוך התמקדות בתחומים בהם התרומה לבטיחות, באופן ישיר או עקיף, בולטת.

 3. סיכום בטיחות ראשוני לשנת 2015
 4. אז"מ - 2013 - 2016 - ריכוז תאונות במנחתים ושטחי נחיתה בשטח
 5. רשימת תאונות בתעופה הכללית והספורטיבית לרבעון ראשון של שנת 2016
 6. סיכום הערכה ראשונית לתמונת הבטיחות בשנת 2015
  רת"א נוהגת לפרסם את חוברת סיכום הבטיחות לשנה החולפת בחודשים מאי-יוני בשנה העוקבת. בהתאם רת"א תפרסם את סיכום הבטיחות בתעופה האזרחית של שנת 2015, עם השלמת איסוף כל הנתונים וניתוחם. להלן  סיכום ההערכה הראשונית, מבוססת היטב, על תמונת הבטיחות לשנת 2015. מנהל רת"א שלח את הסיכום הנ"ל בתחילת השנה לשר הממונה.

 


 

שנת 2015

 1. סיכום בטיחות לשנת 2014
 2. סטטוס ביצוע המלצות דוחות החוקר הראשי למנהל רת"א-אוגוסט 2015
 3. אזהרה: טיסה בגובה נמוך לאורך קו החוף – חליפה עם גלשני רחיפה
 4. חציון ראשון 2015 - תמונת הבטיחות מהמידע במדנ"א
  ה- 1.7 מאחורינו, הסתיים חציון. מצ"ב קובץ עם עיקרי הנתונים, חלקם מושווה לשנה קודמת.
  כפי שמוכר לנו בהיקף התעופה הקטן שלנו יש להיזהר מקביעת מגמות.
  כל המעוניין בפרטים נוספים – ניתן לקבלם מתחום בטיחות טיסה. לעיונכם.
 5. ישיבת בקרת ת"ע - רבעון 1 - תחום בטיחות טיסה - 2015
 6. אז"מ – תאונות ותקריות חמורות עיקריות שנחקרו בשנים 2009 – 2014
  במצגת מוצגים אירועי אז"מ עיקריים בחמש שנים האחרונות. הסתכלות רב שנתית מאפשרת לראות ולנתח מגמות וסיכונים. עם זאת המספרים עדיין קטנים ובהתאם יש לנקוט בזהירות ובעיקר לתמוך במידע נוסף טרם הסקת מסקנות.
 7. סיכום בטיחותי ראשוני לשנת 2014

 שנת 2014

 1. סטטוס ביצוע המלצות החוקר הראשי למנהל רת"א - מרץ 2015
 2. סטטוס ביצוע המלצות דוחות החוקר הראשי למנהל רת"א אוגוסט 2014
 3. סיכום בטיחות לשנת 2013
 4. סטטוס ביצוע המלצות דו"חות החוקר הראשי למנהל רת"א

 


שנת 2013

 

 1. סטטוס ביצוע המלצות דו"חות החוקר הראשי למנהל רת"א ספטמבר 2013
 2. סיכום בטיחות לשנת 2012


שנת 2012

1. סיכום בטיחות לשנת 2011

2. מצגת תמונת בטיחות רבעונית - רבעון 1 שנת 2012

 שנת 2011

להלן  קישור לחוברת סיכום בטיחות 2010

 1. תמונת בטיחות - אפריל
 2. תמונת בטיחות - מרץ
 3. תמונת בטיחות - פברואר
 4. תמונת בטיחות - ינואר

 


 

שנת 2010

נתוני בטיחות חצי שנתיים - חציון ראשון 2010

 1. תמונת בטיחות - דצמבר
 2. תמונת בטיחות - נובמבר
 3. תמונת בטיחות - אוקטובר
 4. תמונת בטיחות - ספטמבר
 5. תמונת בטיחות - אוגוסט
 6. תמונת בטיחות - יולי
 7. תמונת בטיחות - יוני
 8. תמונת בטיחות - מאי
 9. תמונת בטיחות - אפריל
 10. תמונת בטיחות - מרץ
 11. תמונת בטיחות - פברואר

 

 

 


זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.