לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

פריטים לא מאושרים לשימוש: 04/2010

מקור  המידע:

FAA
UNAPPROVED PARTS NOTIFICATION

AFFECTED PRODUCTS:
All airplanes with locking fastener nuts, part number NAS1291C3M, installed.

המלצות רת"א:
התייחסות ונקיטת הפעולות המומלצות במסמך.

UPN

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.