לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

הדרישות הבסיסיות זהות לדרישות המופיעות בסעיף דרישות לקבלת רישיון טיס. במקרים מסוימים יהיה הטייס פטור ממבחן מעשי בטיסה לקבלת רישיון טיס פרטי או מסחרי, וזאת אם עמד בדרישות תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס). בנוסף, יש לדווח שעות טיסה מעודכנות ממחלקת הסגל של חיל אוויר.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.