לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

את הבדיקות יש לעבור אצל רופא תעופתי מורשה בלבד, שהוסמך לערוך בדיקות אלה ע"י רשות התעופה האזרחית.

הערה: לצורך קבלת תעודה רפואית יש לשלם אגרה מתאימה לרשות התעופה האזרחית. אגרה זו אינה כוללת את התשלום לרופא הבודק.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.