לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

למבחן המעשי ניתן לגשת לאחר השלמת הקורס המעשי בטיסה והשלמת המבחנים העיוניים הנדרשים.

לצורך קבלת הפניה יש להעביר המסמכים כמפורט במסמך " מסמכים נדרשים לקבלת הפניה למבחן מעשי ".

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.