לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

 • לשפה האנגלית
 • פורטל עובדים
המבחנים הנדרשים הינם בהתאם לסוג הרישיון או ההגדר המבוקשים.
להלן המבחנים העיקריים:
טיס פרטי (מטוס)
 • חוקה
 • מטאורולוגיה
 • נווטות
 • ידע טכני כללי
 • ספר מטוס פתוח
 • ספר מטוס סגור
טיס פרטי (אז"מ/דאון)
 • חוקה
 • מטאורולוגיה
 • נווטות
 • ידע טכני כללי
 • ספר מטוס סגור
טיס מסחרי
 • חוקה
 • מטאורולוגיה
 • נווטות
 • ידע טכני כללי
 • ספר מטוס פתוח
 • ספר מטוס סגור
 • תכנון טיסה + מרשם
טיס תובלה בנתיבי אוויר
 • חוקה
 • מטאורולוגיה
 • נווטות+מרשם
 • ידע טכני כללי
 • ספר מטוס פתוח
 • ספר מטוס סגור
 • תכנון טיסה
 • עזרי רדיו לניווט
 • מכשירים ומגנטיזם
מדריך טיס
 • חוקה
 • מטאורולוגיה
 • נווטות
 • ידע טכני כללי + מכניקת טיסה
 • תכנון טיסה + מרשם
 • מצבי ומכשירי טיסה
 • עקרונות ההדרכה
הגדר מכשירים
 • חוקה
 • עזרי רדיו לניווט
 • תכנון טיסה
הגדר דו/רב מנועי
 • ידע טכני כללי
 • ספר מטוס פתוח
 • ספר מטוס סגור
 
 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.