לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

 • לשפה האנגלית
 • פורטל עובדים
ניתן להסב לרישיון טיס ישראלי רישיון שהוצא ע"י מדינה החברה בארגון התעופה הבינלאומי ICAO. לשם כך יש להגיש בקשה אגף רישוי עובדי טיס ולעמוד בתנאים הבאים:
 1. הצגת רישיון ותעודה רפואית תקפים מהמדינה בה הונפק הרישיון בפני מחלקת רישוי צוות אוויר, ובנוסף יומן הטיסות
 2. עמידה בדרישות הניסיון הדרוש לקבלת רישיון
 3. בדיקות רפואיות אצל רופא תעופתי ישראלי מורשה, וקבלת תעודה רפואית תקפה בהתאם לסוג הרישיון
 4. אישור על העדר הרשעות פליליות ממשטרת ישראל
 5. יכולת קריאה, דיבור והבנה של עברית ושל האנגלית הטכנית המקובלת בתעופה
 6. אישור ביטחון חתום בידי קצין הביטחון של משרד התחבורה
 7. עמידה בכל מבחני התיאוריה הדרושים לקבלת רישיון
 8. קבלת רישיון אלחוטאי רדיו-טלפון שהוצא בישראל
 9. מעבר מבחן מעשי בטיסה על ידי בוחן רשות התעופה האזרחית
 10. תשלום כל האגרות הנדרשות
אישור לשימוש רישיון זר לטייס פרטי
ניתן לקבל אישור לשימוש ברישיון זר (Letter of Validation) לטייס פרטי בלבד, המאפשר לטוס בישראל בתנאי שהרישיון הזר והאישור תקפים. התנאים לקבלת הרישיון זהים לתנאים המצוינים לעיל, פרט לסעיף 7 - יש לעמוד במבחן תיאוריה בחוקה בלבד. חשוב לציין כי לא ניתן לחדש או להאריך את האישור. כלומר, כאשר תוקף האישור פג, יש לעמוד מחדש במבחן תיאוריה בחוקה ובמבחן מעשי באוויר ע"י בוחן רשות התעופה האזרחית.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.