לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

עלון מידע: 08/2010

מקור עלון המידע:

FAA
Special Airworthiness Information Bulletin SAIB: CE-10-17  Date: February 23, 2010

This Special Airworthiness Information Bulletin (SAIB) alerts you, owners and operators of certain
The New Piper Aircraft, Inc. models and serial numbers listed below, of our recommendation to incorporate Piper Service Bulletin (SB) 1199.


המלצות רת"א:
התייחסות ונקיטת הפעולות המומלצות במסמך.

CE-10-17

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.