לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

פריטים לא מאושרים לשימוש: 3/2010

מקור  המידע:

FAA
UNAPPROVED PARTS NOTIFICATION

No.: 2010-20090623001
Date: February 17, 2010

AFFECTED PRODUCTS:
Any TC'd or STC'd aircraft or appliance capable of having Transformer Power, Fixed Autotransformer, P/N-FT1218 installed.
PURPOSE:
This notification advises all aircraft owners, operators, manufacturers, maintenance organizations, and aviation parts distributors that Transformer Power, Fixed Autotransformer, P/N-FT1218 was sold by Electrocube without the benefit of a valid Parts Manufacturer Approval (PMA).

המלצות רת"א:
התייחסות ונקיטת הפעולות המומלצות במסמך.

UPN

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.