לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

פריטים לא מאושרים לשימוש: 02/2010

מקור  המידע:

FAA
UNAPPROVED PARTS NOTIFICATION

No.: 2010-20090909001
Date: January 12, 2010

AFFECTED PRODUCTS:
Thrust Reverser Actuator Clevis Pins (part number D52B1502-11) intended for use on airplanes equipped with General Electric CF6-80C2 and CF6-80E1 series turbofan engines.

 

המלצות רת"א:
התייחסות ונקיטת הפעולות המומלצות במסמך.

UPN

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.