לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

פריטים לא מאושרים לשימוש: 01/2010

מקור  המידע:

FAA
UNAPPROVED PARTS NOTIFICATION

No.: 2009-20090817004

Date: December 8, 2009

 

המלצות רת"א:
התייחסות ונקיטת הפעולות המומלצות במסמך.

UPN

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.