את הטפסים יש לשלוח לתיבת הדוא"ל המתאימה על פי הטבלה המצורפת.


Email Account Issue
CAAI-TC@mot.gov.il Type certification
 CAAI-STC@mot.gov.il Supplemental type certification
 CAAI-MajorChange-MajorRepair@mot.gov.il  Major changes or repairs
 CAAI-ADs@mot.gov.il  Airworthiness directives
CAAI-COS_reports@mot.gov.il Continued operational safety reports

 

 

 

 
AirworthinessPDFWORD
Request for Airworthiness Certificate - Special - 1.4.103-2   Download
8130-9 Statement Of Conformity  Download  Download

Application for Type Certificate, Producion Certificate, or Supplemental Type Certificate - 312

 Download  Download