לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

XP Modifications Inc. Cessna 172 Engine Mounts - Produced without Parts Manufacturer Approval

פריטים לא מאושרים לשימוש: 1/2009

מקור המידע:

FAA
UNAPPROVED PARTS NOTIFICATION  No.: 2009-20080401002

AFFECTED PRODUCTS:
Cessna Aircraft. Model 172 airplanes and possibly other models.
Note: Additional Cessna aircraft models may be affected; however, specific information
pertaining to these products is unknown at this time.


המלצות רת"א:
התייחסות ונקיטת הפעולות המומלצות במסמך.

UPN

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.