לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

Plymouth Tube Company-Failed to conduct all required testing as stated on Certificate of Compliance for stainless/nickel alloy tube material supplied to Aerospace Industry

פריטים לא מאושרים לשימוש: 5/2009

מקור  המידע:

FAA
UNAPPROVED PARTS NOTIFICATION  No.: 2009-20080716034

AFFECTED PRODUCTS:
Stainless steel/special nickel alloy tubes for critical and non-critical use on aircraft and
aerospace products, produced by Plymouth Tubing Company, from May 2000 to May 2008, at
their 2000 Industrial Parkway, Salisbury, MD 21801, facility.


המלצות רת"א:
התייחסות ונקיטת הפעולות המומלצות במסמך.

UPN

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.