לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

Light Switches and Coffee Brew Trays - Sold without Parts Manufacturer Approval

פריטים לא מאושרים לשימוש: 4/2009

מקור  המידע:

FAA
UNAPPROVED PARTS NOTIFICATION  No.: 2009-200700016

AFFECTED PRODUCTS:
McDonnell Douglas DC-9 and Boeing aircraft.

המלצות רת"א:

התייחסות ונקיטת הפעולות המומלצות במסמך.

UPN

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.