לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

Aircraft: Boeing 727, 737, 747, 757; Douglas DC-8, DC-9 and MD-11 aircraft

פריטים לא מאושרים לשימוש: 6/2009

מקור  המידע:

 

FAA

UNAPPROVED PARTS NOTIFICATION  No.: 2009-20080703001
AFFECTED PRODUCTS:
Aircraft: Boeing 727, 737, 747, 757; Douglas DC-8, DC-9 and MD-11 aircraft
Part Number: Half Hinge Assembly, P/N 3953095U504


המלצות רת"א:
התייחסות ונקיטת הפעולות המומלצות במסמך.

UPN

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.