לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

ביהמ"ש העליון קבע כי אינו מוצא עילה להתערב בפסק-דינו של ביהמ"ש קמא, אשר קבע כי ההחלטה על תבנית התפעול המבצעי היא סבירה, מאוזנת, נכונה ומגשימה את התכליות לשמן ניתנו למנהל רת"א הסמכויות לקבלה. 

 

ביהמ"ש העליון דחה את טענת המערערים לפיה הגדרת המונח עומס כפי שהוגדרה על-ידי מנהל רת"א היא מלאכותית ותכליתה לאפשר את שינוי תבנית התפעול, וזאת מאחר שמדובר בעומס השגרתי הקיים בנתב"ג, וקיבל את טענת רת"א  כי ייתכן שעומס יתקיים כדבר שבשגרה ועדיין יוגדר כ-"עומס", וכי לשם כך, בין היתר, נועדו מושגי השסתום הקבועים בתמ"א.

ביהמ"ש העליון קבע כי בין תבנית התפעול לפני שדרוג המסלולים לבין תבנית התפעול האופטימלית של "V פתוח", קיימת משרעת שבמסגרתה יכול מנהל רת"א לקבוע תבניות תפעול שעדיין שומרות על מסלול 12 כמסלול המועדף, אך מאפשרת בחלק מהזמן ובהתקיים תנאים מסויימים של "שעות עומס" ורוח, להפעיל את השדה על פי הקונספט של ה –"V הפתוח", קרי, של הפרדה מרחבית.

בהמשך לכך ביהמ"ש העליון דחה את הטענה כי ייזום שינוי תמ"א 4/2 היא "הודאת בעל דין" בצורך לשינוי התמ"א כדי לאפשר שינוי בתבנית התפעול המבצעית וכי ביהמ"ש לעניינים מינהליים צדק כאשר קבע כי ההגדרה של "שעת עומס" בתבנית התפעול המבצעי אינה עומדת בסתירה לתמ"א 4/2, אלא "מחדדת אותה, וקובעת קריטריונים מקצועיים-אופרטיביים לפיהם יפעל נתב"ג"."

עוד נקבע כי בהתאם להלכה הפסוקה, ביהמ"ש לא ישים עצמו בנעלי הרשות המקצועית, כאשר זו שוקלת שיקולים מקצועיים וכאשר בעניינו התקבלה ההחלטה על יסוד "שיקולים מקצועיים מורכבים הכוללים גם שיקולים מובהקים של בטיחות טיסה. שיקולים אלה כונסים תחת כנפיהם שורה של גורמים ואילוצים שונים, לרבות עומס התנועות, עוצמת הרוח, אורך המסלול, סוג המטוס ועוד".

סיכום: החלטת בית המשפט  לעניינים מינהליים משנת 2016 , והחלטת בית המשפט העליון בדיון  בערעור הוכיחו שתהליך קבלת החלטות מקצועי, ענייני ומסודר, פרסום החלטות מנומקות והתייעצות מוקדמת עם בעלי העניין מהווים התנהלות נכונה מצד רת"א , העומדת בביקורת שיפוטית!

להלן קישור לפסק הדין המלא

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.