לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

 

AIM – Aeronautical Information Management – ניהול מידע תעופתי

Certification

Surveillance

Administration

 

ATM – Air Traffic Management – ניהול תעבורה אווירית

Certification 

Surveillance

Administration

ASD – Airspace Design – תכנון תשתיות אווירית 

Certification 

Surveillance

Administration

CNS – Communications, Navigation and Surveillance aids – עזרי תקשורת, ניווט ומעקב

Certification 

Surveillance

Administration

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.