לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

הדו"ח פורסם ע"י אגף כלכלה ויחסים בינ"ל ברת"א - להלן קישור לדו"ח

הדו"ח מצביע, בין היתר, על:

  • המשך מגמת הגידול המואץ בהיצע הטיסות לישראל וממנה, כאשר שיעור הגידול בהיצע הטיסות גבוה פי שלוש בערך מצפי שיעור הגידול בהיצע הטיסות הגלובלי.
  • המשך מגמת הגידול המואץ בהיצע הקווים עם שירות של טיסות ישירות הכולל קווים חדשים בין ישראל ליעדים במזרח הרחוק וקווים חדשים בין ישראל ליעדים באירופה
  • גידול ברמת התחרות בין חברות התעופה, כאשר ב- 22 קווים לישראל וממנה מתוכננת הפעלת שרות של טיסות סדירות ע"י שלוש חברות או יותר.
  • גידול מתון יחסית בהיצע הטיסות המצרפי של החברות הישראליות הנתמך בחכירת מטוסים מחברות זרות, ובמקביל ירידה בחלק השוק המצרפי שלהן.
  • השפעת מדיניות הליברליזציה של הסכמי התעופה המיושמת ע"י רת"א על הגידול בהיצע הטיסות, בהיצע הקווים ובמערך הסדרי הקוד שרינג של חברת אל על.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.