לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

בהתאם להחלטת מנהל רת"א, הטיפול בהנפקת תעודות RT לאדם הזכאי לכך עבר לאחריות מחלקת רישוי עובדי טיס ברת"א .

ניהול המבחנים ימשיך להתבצע בשלב זה ע"י אגף תכנון והנדסת ספקטרום במשרד התקשורת וזאת עד להשלמת תהליך המעבר אל רת"א.

 עם סיומו של המהלך להעברת כלל הטיפול לרת"א, יפורסם עדכון באתר רת"א.

לתיאום מבחן RT נא לפנות לכתובת הדוא"ל Wireless-operators@moc.gov.il או  בטלפון 03-5198291.

לאחר מעבר בהצלחה של המבחן תישלח מח' רישוי עובדי טיס את התעודה בדואר אל המבקש.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.