לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים
מספר הפטורשם המפעילנושא הפטור
  02-18   חברת ק.א.ל קווי אוויר למטען בע"מ פטור מתקנה 378(ג)(2) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
03-18 חברת תל אביב אקזקיוטיב הליקופטרס בע"מ פטור מתקנה 93(4)(ב)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
04-18 חברת מגידו תעופה בע"מ פטור מתקנה 320(ה) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
06-18 חברת אופק צילומי אוויר בע"מ פטור מתקנה 321(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  FSD 06-18 חברת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ פטור מתקנה 411(ב) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  07-18 חברת ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ פטור מתקנה 314(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  08-18 חברת גיתא פטור מתקנה 8, 14, 18, 25-21א ו- 281(ב) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
FSD 08-18 חברת כים ניר בע"מ פטור מתקנה 93(4)(ב)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
FSD 09-18 חברת ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ פטור מסעיף 75(א)(1) לחוק הטיס, התשע"א-2011
FSD 11-18 חברת ד. עדן תעופה בע"מ פטור מתקנה 321(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
FSD 12-18 חברת ק.א.ל קווי אוויר למטען בע"מ פטור מתקנה 466(א)(2) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
FSD 17-18

חברת תל אביב אקזקיוטיב

פטור מתקנה 93(2)(ה) ו- (ז) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
FSD 18-18

חברת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ

פטור מתקנה 411 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
FSD 20-18

חברת רוי ריטר שירותי צניחה בע"מ

 
פטור מתקנה 315(ב)(2) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 
FSD 26-18 חברת אילן ארד תעופה פטור מתקנה 276 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
FSD 46-18 חברת אל על בע"מ פטור מתקנה 154(א)(5) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  FSD 49-18 חברת ארקיע בע"מ פטור מתקנה 489 המאמצת את תקנה 264 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
FSD 50-18 חברת רייז אפ בע"מ פטור מתקנה 249(ג)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  FSD 51-18 חברת מונאייר תעופה בע"מ  פטור מתקנה 33א(א)(1)(א) ו- 287(2) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 
  FSD 52-18 חברת אל על בע"מ   פטור מתקנה 489 המאמצת את תקנה 264 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  FSD 56-18   חברת אל על בע"מ  פטור מתקנה 455(א)(2) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 
  18-31 חברה לגעת בשמיים פטור מתקנה 21(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  34-18 חברת שפירית שירותי תעופה בע"מ פטור מתקנה 321(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  35-18 חברת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ פטור מתקנה 314(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
39-18 חברת אייר פרדייב בע"מ פטור מתקנה 46(ג)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
40-18 חברת עדן תעופה בע"מ פטור מתקנה 28א(ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  54-18 חברת רייז אפ בע"מ פטור מתקנה 21(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  56-18 קלאוב התעופה לישראל - טיסנאות פטור מתקנה 180ז(ג)(5) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  57-18 חברת ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ פטור מתקנה 293(א)(2) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  60-18 חברת ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ פטור מסעיף 75(א)(1) לחוק הטיס, התשע"א-2011
  61-18 חברת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ פטור מתקנה 411(ב) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
62-18 חברת רעות פטור מתקנה 93(4)ב(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  64-18 חברת רעות פטור מתקנה 93(4)(א)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

  

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.