לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

 

מדינת ישראל התבקשה על ידי סניף ICAO  באירופה לתרום ולסייע על ידי צרוף עובד מומחה של רת"א לצוות סיוע טכני של ICAO לאזרביז'אן.

הסיוע הטכני של ICAO מתבצע על מנת לסייע לרת"א המקומית בתחומים שונים כגון OPS, AW וגם בתחום התשתיות הקרקעיות.

הסכמת רת"א להשתתף במשלחת סיוע זאת נעשית כחלק מהחלטת מנהל רת"א שישראל תשתתף בהתאם ליכולותיה ומגבלותיה לעשייה של ICAO

בסיוע למדינות שהוגדרו ככאלו תחת מדיניות ICAO של "NO COUNTRY LEFT BEHIND". תחת הסכמה זאת, רת"א ישראל תשלח גם 2 מרצים להרצות בסמינר בלימה פרו בחודש יולי הקרוב.

להלן  מכתב תודה של ICAO להסכמה של רת"א ישראל.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.