לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

 • לשפה האנגלית
 • פורטל עובדים

בעל רישיון מדריך טיס המבקש להוסיף הגדר ברישיונו נדרש לעמוד בדרישות תקנה 139 לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), תשמ"א-1981.

לשם הוספת ההגדר יש לעמוד בדרישות הבאות:

 1. להחזיק ברישיון מסחרי/טיס תובלה בנתיבי אוויר ובו הגדרים מתאימים ותקפים.
 2. לצבור של לפחות 15 שעות כטייס מפקד בכלי הטיס מהסוג המבוקש.
  על אף האמור מעלה: הניסיון הדרוש ממחזיק ברישיון הדרכה עם הגדר לאווירון מקבוצה א' המבקש להוסיף הגדר אז"מ מקבוצה א' הוא 5 שעות כטייס מפקד על אז"מ מקבוצה א'
 3. לבצע מבחן עיוני:
  א. להדרכה על אז"מ – מבחן חוקה למדריך אז"מ
  ב. להדרכת מכשירים – מבחן הדרכת מכשירים
  ג. להדרכה על אווירון קבוצה ב' – מבחן הדרכת רב מנועי
 4. מבחן מעשי עם בוחן רשות התעופה האזרחית עבור תוספת הגדר ההדרכה המבוקש.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.