תפריט

  • English

 

 

מזכר זה מתמצת בצורה ברורה לכל את סוגיית הרעש, אשר יוצרים מטוסים אזרחיים וכן את השפעת הרעש על הסביבה. זאת

בראיה היסטורית וגם בהסתכלות אל העתיד לאור הפיתוחים הטכנולוגיים במטוסי נוסעים.

 

המסמך נכתב ע"י טל גרנות מאגף כשירות אווירית בשיתוף אנשי אגף תשתיות ברת"א, המשרד לאיכות הסביבה ורשות שדות התעופה.

 

להלן הקישור לדו"ח:

מגמת הרעש בעשורים האחרונים

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.