לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

 

 

מזכר זה מתמצת בצורה ברורה לכל את סוגיית הרעש, אשר יוצרים מטוסים אזרחיים וכן את השפעת הרעש על הסביבה. זאת בראיה היסטורית וגם בהסתכלות אל העתיד לאור הפיתוחים הטכנולוגיים במטוסי נוסעים.

המסמך נכתב ע"י טל גרנות מאגף כשירות אווירית בשיתוף אנשי אגף תשתיות ברת"א, המשרד לאיכות הסביבה ורשות שדות התעופה.

 

להלן הקישור לדו"ח:

מגמת הרעש בעשורים האחרונים

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.