לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • English

רשות התעופה האזרחית פרסמה את חוברת הבטיחות 2016 בתאריך 2.7.2017. 

השנה, בהתאם לפרסום הדו- שנתי, מצורפים בפרק 4 סקרי הערכת המצב הבטיחותי המדינתי ולתחום המובילים האוויריים. 

 

להלן עיקרי השיפורים בתכנים:

א.      הוספת משמעותית של התרשימים הרב- שנתיים (לראשונה נאגר במדנ"א מידע של 5 שנים).

ב.       הצגת פירוט מהות וסיבת האירוע ברמה השנייה והשלישית בדגש על המובילים האוויריים ותעבורה אווירית.

ג.       הצגת נושא מורחב בפרקי המובילים והתעופה הכללית- סעיפים 3.1.4, 3.2.4.

ד.       שער העשייה של רת"א בוטל וחלק מהתכנים הוטמעו בשערים האחרים.

ה.      צומצם פרק האז"מ.

ו.         נוסף בתקציר המנהלים פאזל שנועד להציג את ההערכה האיכותית של מצב הבטיחות בתחום המובילים האוויריים, התשתית התעופתית וניהול התעבורה האווירית בישראל.

          

           מדובר בסיכום ולא בתכנית עבודה בטיחותית. לשימושכם.

 

 

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.