לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

עליך לעמוד בדרישות הבאות:

  1. להחזיק בתעודה רפואית מתאימה ותקפה.
  1. להוציא רישיון טיס מתלמד מתאים לכלי הטיס בו תתבצע ההדרכה.
  1. להוכיח ידע מקצועי: ביצוע מבחן משולב הסבה לאווירון (מבחן שכולל את הנושאים הבאים חוקה, יט"כ, נווטות), ספר פתוח, ספר סגור. הרשמה למבחן עיוני.
  1. דרישות הניסיון המזערי לקבלת הגדר אווירון הן 40 שעות טיסה על אווירון , במידה וצברת מעל 100 שעות טיסה תידרש ל 75% מדרישות הניסיון המזעריות.
  1. מבחן מיומנות בטיסה על אווירון מקבוצה א' - המבחן יתבצע על ידי בוחן רת"א. הפניה למבחן תינתן לאחר העברת המסמכים הנדרשים ותשלום אגרה.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.