לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

אגף כלכלה ויחסים בינ"ל פרסם  דו"ח על היצע טיסות הנוסעים לישראל וממנה ודו"ח על ההיבטים הכלכליים בענף ההובלה האווירית הגלובלי .
הדו"ח הראשון מצביע, בין היתר, על צפי להמשך מגמת הגידול המשמעותי בהיצע הטיסות במהלך עונת קיץ 2017 ועל מגמת גידול ברמת התחרות בין חברות התעופה. התממשות צפי היצע הטיסות לעונת הקיץ עשוי להוביל את מספר הנוסעים הבינ"ל בנתב"ג לכ- 19 מיליון במהלך שנת 2017.
הדו"ח השני כולל סקירה של מגמות גלובליות כמו: התפתחות צד הביקוש וצד ההיצע בענף, הכנסות ורווחיות חברות התעופה, שיתופי פעולה בין חברות תעופה ומגמות נוספות. הפרק האחרון בדו"ח כולל השוואות בין שיעורי הגידול בתנועת הנוסעים הגלובלית לתנועת הנוסעים בנתב"ג ובין הרווחיות הגלובלית של חברות התעופה לרווחיות של חברת אל על. 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.