לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

עליך לעמוד בדרישות הבאות:

 

  1. להחזיק בתעודה רפואית מתאימה ותקפה.
  1. להוציא רישיון טיס מתלמד מתאים לכלי הטיס בו תתבצע ההדרכה.
  1. להוכיח ידע מקצועי: ביצוע מבחן משולב הסבה לדאון (כולל את הנושאים: חוקה, יט"כ), מבחן הכרת דאון. הרשמה למבחן עיוני.
  1. עליך לקבל הדרכה בקלוב הדאייה בהתאם לתכנית ההדרכה שאישר אגף רישוי עובדי טיס.
  1. מבחן מיומנות בטיסה על דאון - המבחן יתבצע על ידי בוחן רת"א. הפניה למבחן תינתן לאחר העברת המסמכים הנדרשים ותשלום אגרה.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.