לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

1. להחזיק בתעודה רפואית תקפה בהתאם לסוג הרישיון, לצבור לפחות 6 ש"ט ב- 12 החודשים האחרונים, ומהן לפחות 3 ש"ט כטייס מפקד, ולבצע מבחן רמה תקופתי כל 24 חודשים; המבחן יכלול ידע מקצועי ומיומנות טיסה על כלי הטיס ויתבצע על ידי מדריך טיס או בוחן רת"א לפי בחירתך.

הערה: להטסת כלי טיס שצוותו המזערי מונה שני טייסים, כטייס מפקד, עליך לבצע מבחן רמה תקופתי כל 12 חודשים.

2. במידה ולא צברת את הניסיון הדרוש או שלא ביצעת מבחן רמה כאמור בסעיף 1, תידרש לבצע מבחן רמה בהתאם לאותם התנאים, כל עוד לא עברו 3 שנים מיום מבחן הרמה האחרון שבצעת. הערה: אם לא צברת את הניסיון הדרוש תוכל להשלימו בהתאם לזכויות של טייס מתלמד בהשגחתו של מדריך מתאים, או לחילופין, לבצע את המבחן התקופתי על ידי בוחן של רת"א.

בחרת באפשרות השנייה עליך לשלם אגרה מתאימה ולבקש מאגף הרישוי, באמצעות דוא"ל לכתובת rishuitais@mot.gov.il, הפנייה לבוחן של רת"א.

3. אם חלפו מעל 3 שנים מיום מבחן הרמה התקופתי האחרון אך לא יותר מ- 5 שנים תידרש לבצע ריענון טיסה על ידי מדריך מתאים, להעביר את אישורו של המדריך על מוכנותך לביצוע המבחן המעשי ולבצע מבחן מעשי על ידי בוחן של רת"א.

4. אם חלפו מעל 5 שנים מיום מבחן הרמה התקופתי האחרון אך לא יותר מ- 10 שנים תידרש לתנאים הרשומים בסעיף 3, בתוספת ביצוע של מבחן עיוני בחוקה בהתאם לרישיון שבידך.

5. אם חלפו מעל 10 שנים מיום מבחן הרמה התקופתי האחרון תידרש לתנאים הרשומים בסעיף 3 בתוספת ביצוע של מבחן עיוני ידע משולב המכיל את כל הנושאים של מבחני הידע לסוג הרישיון בו הנך מחזיק.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.