לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

 • לשפה האנגלית
 • פורטל עובדים

בכדי להשתמש בזכויות שברישיונך עליך:

 1. להחזיק בתעודה רפואית מתאימה ותקפה.

 2. לעמוד בדרישות צבירת הניסיון בהתאם לסוג הרישיון:

  א. לבעל רישיון טייס פרטי: 6 שעות טיסה ב- 12 החודשים שקדמו לאותה טיסה ומתוכן לפחות 3 שעות כטייס מפקד.
  ב. לבעל רישיון טייס מסחרי: 10 שעות טיסה ב- 12 החודשים שקדמו לאותה טיסה ומתוכן לפחות 6 שעות כטייס מפקד.
  ג. לבעל רישיון טייס תובלה בנתיבי אוויר: 20 שעות טיסה כטייס ב- 6 החודשים שקדמו לאותה טיסה ומתוכן לפחות 3 שעות על אותו טיפוס של כלי טיס שאותו הוא מתעתד להטיס.
  ד. לבעל רישיון טייס מסחרי, או רישיון טייס תובלה בנתיבי אוויר, הרוצה להשתמש בזכויות של טייס פרטי (בהפעלה שאינה מסחרית) יידרש לדרישות הניסיון המפורטות בסעיף א.

 3. ביצוע מבחני רמה:
  א. בעל רישיון טייס פרטי: תוך 24 חודשים שקדמו לאותה טיסה, המבחן יערך על ידי בוחן רת"א או מדריך טיסה לפי בחירת הטייס ואולם המבחן לא ייערך ברציפות על ידי אותו מדריך טיס.
  ב. בעל רישיון טייס מסחרי או רישיון טייס תובלה בנתיבי אוויר:
      1) לגבי הגדר שהוא עושה שימוש במסגרת העסקתו על ידי מפעיל אווירי – בהתאם לתקנות ההפעלה.
      2) לגבי הגדר שהוא עושה בו שימוש שלא במסגרת העסקתו על ידי מפעיל אווירי – בהתאם לדרישות סעיף א.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.