לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

 • לשפה האנגלית
 • פורטל עובדים

רת"א אינה מבצעת הסבות של רישיונות זרים לרישיונות ישראליים.

לצורך קבלת רישיון טייס מסחרי תידרש:

 

 1. להחזיק בתעודה רפואית סוג 1

 2. להחזיק בתעודת רדיו טלפון ישראלית שהונפקה על ידי משרד התקשורת

 3. לבצע מבחנים עיוניים בהתאם לקובץ אחידות ותקנים המפורסם באתר רת"א (ראה לעניין זה תשובה לשאלה אילו מבחני תאוריה נדרשים על פי תקנות הטייס)

 4. ניסיון בטיסה –  רת"א מכירה בניסיון בטיסה שצברת במדינה החברה אך תידרש להוכיח את הניסיון כאמור בהתאם לדרישת תקנה 108 לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981 המפורסמות באתר רת"א, לצורך הוכחת הניסיון כאמור להעביר לרת"א את המסמכים הבאים:

  א. צילום של יומן הטיסות האישי.
  ב. צילום של התעודה הרפואית.
  ג. צילום של הרישיון הזר.
  ד. טופס ייפוי כוח לקבלת מידע אודות הרישיון הזר מהרת"א של המדינה החברה.

 5. לבצע מבחן מיומנות בטיסה שיתבצע על ידי בוחן של רת"א בהתאם לקובץ אחידות ותקנים המפורסם באתר רת"א.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.