לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

ביום 26.02.2017, במסגרת ביקורו בארץ של מנכ"ל משרד התחבורה הכלל אירופי – מר הנריק הולוליי, נערכה פגישה מקצועית עם הנהלת רת"א ועם גורמי מקצוע רלוונטיים.  

במהלך הפגישה הועברו 3 סקירות:

  • סקירה כללית על התעופה האזרחית בישראל, הצגת רת"א ואתגרי התעופה בארץ.
  • הצגת שיתוף הפעולה וממשקי העבודה בין מדינת ישראל לבין ארגונים תעופתיים אירופאיים, תוך התמקדות במשמעויות ובפעילויות שהתקיימו מאז הצטרפות מדינת ישראל לארגון EUROCONTROL.
  • הצגת ההתפתחויות שחלו בענף התעופה האזרחית מאז החתימה על הסכם "שמיים פתוחים" עם האיחוד האירופי ואת השפעות ההסכם על היצע הטיסות, מחירי הטיסות וגם על חברות התעופה הישראליות.

 

כמו כן, הוצגו הפעולות שנעשו מאז ביקורו בישראל של מנהל EASA, מר פטריק קי.

ככלל, האורח הביע התעניינות רבה בענף תעופה האזרחית בישראל והציג נכונות ללמוד מגורמי המקצוע ברת"א גם בתחומי הכטמ"מ וניהול תעופה אזרחית בחירום.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.