לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים
מספר
הפטור
שם המפעילנושא הפטור
  14-16 חברת כים-ניר פטור מהוראות תקנות 91, בצירוף תקנות 93(4)(א)(1) ו- 9304)ב(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  100-16 חברת אופק צילומי אוויר בע"מ פטור מהוראות תקנה 320(ה) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.