לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים
מספר
הפטור
שם המפעילנושא הפטור
  02-16 חברת ק.א.ל קווי אוויר למטען בע"מ פטור מתקנה 378(ג)(2) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
07-16 מר עמית הימן פטור מתקנה 79ב(ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
08-16 מר אמיר פוקס פטור מתקנה 79ב(ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  09-16 חברת לגעת בשמיים פטור מתקנה 281(ב) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  12-16 חברת כים ניר בע"מ פטור מתקנה 28א(ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  14-16 חברת כים ניר בע"מ פטור מתקנה 91 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  15-16 חברת רייז אפ בע"מ פטור מתקנה 281(ב) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  16-16 חברת סקיי טרק כדורים פורחים בע"מ פטור מתקנה 281(ב) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  18-16 חברת ד. עדן תעופה בע"מ פטור מתקנה 276 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
19-16 חברת רוי ריטר שירותי צניחה פטור מתקנה 194(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
24-16 חברת כים ניר בע"מ פטור מתקנה 93(4)(ב)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
27-16 חברת אוויר חם בע"מ פטור מתקנה 281(ב) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  31-16   האגודה לתעופה ספורטיבית פטור מתקנה 27(א)(1) לתקנות הטיס (מנחתים), התשל"ה-1975
34-16 חברת גיטא פטור מתקנה 8, 14, 18, 21א-25 ו- 281(ב) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
38-16 חברת ד. עדן תעופה בע"מ פטור מתקנה 321(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
48-16 חברת סקיי טרק כדורים פורחים בע"מ פטור מתקנה 248(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
49-16 חברת ארקיע קווים ישראליים בע"מ פטור מהוראות סעיף 75(א)(1) לחוק הטיס, התשע"א-2011

  51-16  

חברת רעות נתיבי אוויר בע"מ פטור מהוראות תקנה  118(א) לתקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם)

  54-16  

חברת Fly Away פטור מתקנה 248(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

55-16

חברת FLY AWAY פטור מתקנה 21(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

  -57א 16  

חברת ארקיע קווים ישראליים בע"מ פטור מהוראות סעיף 75(א)(1) לחוק הטיס, התשע"א-2011

58-16  

חברת לגעת בשמיים פטור מתקנה 248(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

  59-16  

חברת אורנג' תעופה בע"מ פטור מהוראות סעיף 75(א)(1) לחוק הטיס, התשע"א-2011

  60-16  

חברת DURSTWELL LIMITED פטור מתקנה 42א(א), (ב) ו- (ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

  61-16  

חברת אוויר חם כדורים פורחים בישראל בע"מ פטור מתקנה 248(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

  62-16

חברת כם ניר בע"מ פטור מתקנה 249(ב)(2)(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

  63-16  

חברת אילן ארד תעופה פטור מתקנה 276 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

  68-16  

חברת רייז אפ בע"מ פטור מתקנה 248(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

  69-16  

חברת אל על בע"מ פטור מתקנה 441 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

  71-16  

חברת ב. סקאי תעופה בע"מ פטור מתקנה 33(א)(3)יא' לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

73-16

חברת רעות נתיבי אוויר בע"מ פטור מהוראות תקנה  118(א) לתקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם)

  74-16

חברת F.N.A בע"מ פטור מתקנה 321(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

  75-16  

חברת רוי ריטר שירותי צניחה פטור מתקנה 315(ב)(3) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

76-16

חברת Silk Way  Air Lines פטור מהוראות סעיף 75(א)(1) לחוק הטיס, התשע"א-2011

  79-16  

חברת אוויר חם בלונים פורחים בע"מ פטור מתקנה 249(ג)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

81-16

חברת רייז אפ בע"מ פטור מתקנה 249(ג)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

82-16

חברת IFLY פטור מתקנות 249(ג)(1) ו- 249(ג)(2) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

  85-16

חברת עדן תעופה בע"מ פטור מתקנות 249(ג)(1) ו- 249(ג)(2) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

  89-16  

חברת אופק צילומי אוויר (1987) בע"מ פטור מהוראות סעיף 75(א)(1) לחוק הטיס, התשע"א-2011 ומתקנה 314(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

  90-16

חברת אריקע בע"מ פטור מתקנה 411(ב) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

  91-16  

חברת סקיי טרק כדורים פורחים פטור מתקנה 276 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

92-16

חברת Primelock Investment Limited פטור מתקנה 42א(א), (ב) ו- (ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

93-16

חברת L&B Conveyjet LTD. פטור מתקנה 42א(א), (ב) ו- (ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

  94-16

חברת Jasper Continental SA פטור מתקנה 42א(א), (ב) ו- (ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

95-16

חברת Woodlock Holdings Limited פטור מתקנה 42א(א), (ב) ו- (ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

97-16

חברת חץ תעופה בע"מ פטור מהוראות סעיף 75(א)(1) לחוק הטיס, התשע"א-2011 ומתקנה 314(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

98-16

חברת אומני הורייזן בע"מ פטור מתקנה 194(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

  99-16

חברת אופק צילומי אוויר בע"מ פטור מתקנה 321(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

100-16

חברת אופק צילומי אוויר בע"מ פטור מתקנה 320(ה) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

102-16  

מר ארז הליבני פטור מהוראות סעיף 75(א)(1) לחוק הטיס, התשע"א-2011

103-16

מר אלון קרבצקי פטור מתקנה 79ב(ב)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

108-16

חברת אוויר חם בע"מ פטור מתקנה 281(ב) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

112-16  

חברת סקיי טרק כדורים פורחים בע"מ פטור מתקנה 281(ב) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

114-16  

חברת מונאייר תעופה בע"מ פטור מתקנה 320(ה) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

115-16

חברת ד. עדן תעופה בע"מ פטור מתקנה 93(4)(ב)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

142-16  

חברת כים ניר בע"מ פטור מתקנה 127(א)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.