תפריט

  • English
  1. 33-16 גמר דלק ונחיתה בים:  התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
  2. 30-16 התרסקות DA20 בכמון : התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
  3. 27-16 תאונה לג'ירופליין: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
  4. 18-16 נחיתות עם גלגל ראשי לא נעול: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.