תפריט

  • English

לאור האירועים האחרונים בנוגע למכשירי סמסונג נוט 7, רשות התעופה האזרחית מאמצת את המלצת רשות התעופה האזרחית האמריקאית.
אין להדליק ו/או להטעין מכשירים מהסוג הנ"ל בטיסות, ואין לאחסנם בכבודה הנמסרת לאחסון בתאי האחסון של המטוס.
להלן קישור להודעה של ה-FAA.


  אין להעלות סמסונג גלקסי נוט 7 לטיסות


FAA Air Transport Restrictions for Recalled Lithium Batteries and Lithium Battery Powered Devices


Safety Advisory Damaged, Defective, Recalled Lithium Cells or Batteries or Portable Electronic Devices

Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air 

 


 

 

 

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.